kapat× Destek 0212 549 58 75
07 Şubat 2024|Blog
Serbest Bölgelerin Avantajları ve Ülke Ekonomisine Olumlu Etkileri

 

Bu bölgelere sağlanan teşvik ve avantajlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

-Firmalar, bölgedeki üretim faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri gelirlerle ilgili olarak kurumlar vergisi ve gelir vergisi dahil KDV, KKDF’den muaftırlar.

-Serbest Bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler yurt dışına veya Türkiye’ye transfer edilebilir.

-Türkiye’deki tam ve dar gerçek kişilerin serbest bölgelerdeki faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve gelirler, kambiyo mevzuatına uygun olarak, Türkiye’ye getirilmesi halinde gelir vergisinden muaftır.

-Mallar serbest bölgede süre sınırı olmaksızın kalabilmektedir.

-Serbest bölgelerde, başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilmiştir.

Serbest Bölgelerin Ülke Ekonomisine Olumlu Etkileri

Serbest Bölgelerin en önemli amacı dünya ticaretindeki pazar payını arttırmak ve daha çok ihracat yapmaktır. Serbest bölgelerin başarısı genellikle ihracat ve istihdamın artması, yeni is imkânlarının yaratılması, endüstriyel modernizasyon ve teknoloji transferi gerçekleşmesi ile ölçülmektedir. Ancak serbest bölgeleri sihirli bir değnek gibi algılamak yanlıştır. Çünkü Serbest Bölgeler hiçbir altyapısı ve potansiyeli olmayan bölgelerin ticaretinin artmasını sağlayamamaktadır. İşte serbest bölgelerin olumlu etkilerinden bazıları;

Yabancı Sermaye ve Teknoloji Transferi

Yabancı sermayenin yukarıya doğru ivme kazanmasının yanında ülkeye gelecek olan yeni teknolojilerin ülke ekonomisi için olumlu katkılar sağlayacağı açıktır. Özellikle üretimde kullanılan girdilerin yurt içinden sağlanması halinde, ülke ekonomisine olacak katkı ve ekonomide yaratılan katma değer artmış olacaktır.

Döviz Kazandırma Etkisi

Serbest bölgelerden elde edilen dövizlerin ekonomiye katılmasıyla gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu dövizin önemli bir kısmı karşılanmış olur.

İstihdam Yaratma Etkisi

Bu bölgelerdeki faaliyetlerin gelişmesine bağlı olarak, istihdam da genişlemektedir. İstihdamla birlikte sağlanan iş gücüyle birlikte ülkenin işsizlik sorununa da çözüm sunmaktadır.

Ticareti ve İhracatı Arttırıcı Etkisi

Nüfusun artmasına neden olan serbest bölgeler, bulundukları yerlerde ekonomik bir canlılık göstermekte, ticari faaliyetlerin ve yatırımların artmasına da neden olmaktadır. Ana amacı ihracat yaparak gelir etmek olduğundan, bu da olağan olarak ülke ihracatını arttırıcı etkisini gösterir.

Kıyı Bankacılığı, Transit Taşımacılık ve Diğer Liman Faaliyetlerinin Etkisi

Serbest liman olarak geliştirilen bölgelerde transit taşımacılığın ülkeye kaymasının ekonomik faaliyetlerin artması bakımından yararı vardır. Serbest bölgeye yapılan ithalattan gümrük vergisi alınmaması, yurt içinde üretim faaliyetinde bulunan ve ithal malı girdi kullanan firmaya çeşitli kolaylıklar sağlayacaktır. Bu kolaylıkların başında ithalat maliyetlerinin azalması gelmektedir. Serbest bölgeye gümrüksüz getirilen ithal malların ihtiyaç oldukça ülkeye yeniden ithal edilmesi yurtiçi üretiminin aksatılmadan sürdürülmesini sağlamaktadır. Kıyı bankacılığının bulunduğu serbest bölgelere uluslararası finansman piyasalarından kredi sağlanması daha kolay olmaktadır.

İthalat Açısından Beklenen Olumlu Etkiler

Serbest Bölgeler ithalatın direkt ve zamanında yapılmasına imkân sağlamaktadır. Yurt içinde yerli üretim ve tüketim için gerekli olan malları girişimler tarafından önceden serbest bölgeye getirildiği için işletmelere zaman tasarrufu sağlamaktadır.

Whatsapp
Hemen Teklif Al
Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), devkas.com.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

X